Savjetovalište za brak i porodicu će pružati usluge putem telefona i emaila

Medžlis Islamske zajednice Zenica vas obavještava da će Savjetovalište za brak i porodicu koje djeluje pri našem Medžlisu, u periodu dok trajnu mjere zabrana a u vezi sa zaštitom od pandemije corona virusa, svoje usluge pružati telefonskim putem na broj 032/402-654, te putem e-maila: medzze@bih.net.ba. Svi oni koji imaju potrebu za uslugama našeg savjetovališta u kojem je diskrecija zagarantovana, mogu se obratiti na jedan od navedenih načina. U nastavku pročitajte o segmentima rada savjetovališta:

1. Individualno savjetovanje – razgovor i savjetovanje vezano za lične dileme, nedoumice, izazove i probleme;

2. Predbračno savjetovanje – razgovor s mladima, mladićima i djevojkama, s budućim mladencima /s parom ili pojedinačno/ koji se pripremaju za stupanje u brak o temama budućeg bračnog i porodičnog života. Specifične teme iz ovog područja su: izbor bračnog druga, razmjena mišljenja i vrijednosti uz koje su odrastali, upoznavanje sa načelno definiranim stavovima budućeg partnera (intimni odnosi, „planiranje“ poroda/djece, očekivanja u braku, egzistencijalna pitanja, navike bračnog druga), komunikacija i razumijevanje u braku, načini rješavanja eventualnih konflikata, i sl.;

3. Bračno savjetovanje – razgovor, podrška i savjet bračnom paru u kriznim situacijama. Najčešće teme ovog savjetovanja su: komunikacija i razumijevanje među supružnicima, kompromis i rješavanje konflikata u braku, problem intimnih odnosa: vjernost i preljub, pitanje razvoda braka, izazovi i problemi nakon razvoda braka – djeca kao najveći gubitnici, odgoj djece i odgovorno roditeljstvo, zanemarivanje djece, zlostavljanje (fizičko i psihičko) i nasilje u braku i porodici, odnosi sa širom porodicom, rodbinom i prijateljima i sl.;

4. Porodično savjetovanje – susret i razgovor sa svim članovima uže porodice (roditelji i djeca), nerijetko i sa članovima šire porodice uz preporuku na mogućnost konsultacije sa vjerskim autoritetom. Teme porodičnog savjetovanja su: „svaka porodica je poseban svijet – svijet za sebe“, način funkcioniranja porodice, odnos prema ulogama i dužnostima članova porodice, uzrok/ci krize u porodici, razumijevanje među članovima porodice (posebno djece u doba puberteta, mladih u vrijeme ašikovanja, i sl.), dogovor i kompromis članova porodice – put do sklada, harmonije i sreće u porodici;

5. Savjetovanje o vjerskim pitanjima – kroz razgovor odgovoriti na pitanja i nedoumice korisnika i predočiti stav Kur'ana i Sunneta, te savjetom i preporukom usmjeriti korisnika da izbor i odluke temelji na islamskom učenju i podstaći na profiliranje i duhovni rast i razvoj u okrilju islama.

Podsjećamo, Savjetovalište je počelo sa radom 31. januara ove godine uokviru pilot projekta Islamske zajednice u BiH a sa ciljem pružanja podrške porodici kao temelju društva, braku kao osnovi na kojoj se porodica formira te afirmaciji i promociji bračnih i porodičnih vrijednosti.