Prvo takmičenje u hifzu Časnog Kur'ana održano u Sejmenskoj džamiji

U subotu, 21. januara 2023. godine u Sejmenskoj džamiji u Zenici održano je prvo takmičenje u hifzu Časnog Kur'ana. Organizator takmičenja bio je Medžlis Islamske zajednice Zenica i Škola hifza a takmičenju je pristupilo 39 učesnika u tri kategorije.

Takmičenje je pratila komisija u sljedećem sastavu: predsjednik komisije hafiz prof. dr. Safet ef. Husejnović, hafiz mr. Enes ef. Beganović, hafiz Amir ef. Kaknjo i hafiz mr. Ishak ef. Efendić. Prigodno predavanje o važnosti Kur'ana i učenju Kur'ana napamet kazivao je hafiz Fahir ef. Arnaut.

„Zenica je postala prepoznatljiva po hifzu i hafizima, a najveću zaslugu za tu prepoznatljivost ima Škola hifza i njen voditelj koji bdije nad hifzom u ovom gradu, hafiz dr. Safet Husejnović. Mnogo je džematlija u svim našim džematima koji finansijski pomažu rad Škole te koristimo priliku da im se zahvalimo i iskažemo im poštovanje“ – poručio je glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Zenica mr. Jakub ef. Salkica koji je uz članove komisije uručio diplome i nagrade pobjednicima takmičenja čija imena možete pročitati u nastavku.

Hifz tri džuza (studenti/ce):
1. Kemal Bešić;
2. Merjem Kerimi;
3. Ammar Đikić.

Hifz dva džuza (učenici srednje škole):
1. Madžid Aganhodžić;
2. Merjem Beganović;
3. Lejla Džerahović.

Hifz ‘Amme džuza (učenici osnove škole):
1. Bušra Afif;
2. Meram Hećimović;
3. Zejneb Beganović.

Medžlis i Škola hifza su za sve učesnike obezbijedili skromne hedije i večeru, a prva tri mjesta su nagrađena vrijednim novčanim nagradama.