Kurs islama za mlade: “Znanje je snaga, znanje je moć”

Medžlis Islamske zajednice Zenica i Udruženje Bošnjaka “Zeman” Tešanj organizuju Kurs islama za mlade “Znanje je snaga, znanje je moć”. Kurs će se realizirati subotom od 12:30 h u periodu od 03. februara do 27. aprila 2024. godine u suterenu Bijele džamije u džematu Novo Radakovo.

Pored predavanja o temama kao što su: stil i nadnaravnost Kur'anskog izraza, emocionalna inteligencija, stabilnost i donošenje odluka, savremeni ideološki pravci, etika i estetika, fikh itd., kurs će sadržavati omladinska druženja i debate, a za najuspješnije polaznike, predviđene su novčane nagrade i putovanje na umru.