Hutba: Iskoristite pet stvari

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova! Salavat i selam neka je na posljednjeg Allahovog poslanika, Muhammeda, a.s., njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijede na putu islama! Allah, dž.š., je u Kur'anu rekao:

“Allah je taj koji vas nejakim stvara, i onda vam, poslije najakosti, snagu daje, a poslije snage  – iznemoglost i sijede vlasi; On stvara što hoće; On sve zna i sve može.” (Er-Rum, 54) 

Božiji poslanik, Muhammed, a.s., je rekao:

“Na Sudnjem danu rob neće kročiti ni jednu stopu, dok ne bude pitan za četvero: o životu – u čemu ga je potrošio, o mladosti – u šta ju je iskoristio, o imetku – kako ga je zaradio i u šta ga je potrošio, i o znanju –  kako je sa njim postupao. (Tirmizi)

Poštovana braćo!

Starosna dob danas prisutnih džematlija na džuma-namazu je različita – ima nas i starijih i mladih i onih najmlađih. Hvala Bogu što je tako. Ta dobna šarolikost svjedoči kontinuitet u prihvatanju i praktikovanju islamskih propisa i vrijednosti. Iako je današnja hutba primarno namijenjena mladima,  i stariji se mogu okoristiti, naročito zbog različite percepcije šta je to mladost. U jednoj izreci se kaže da je četrdeset godina starost za one mlađe, dok je pedeset godina mladost za starce.

Poštovana omladino i svi Vi koji se mladima osjećate –  današnja hutba je posvećena uglavnom Vama.

Mladost, životnu fazu koju Vi sada živite krasi snaga, ljepota, polet, ideali i bezbrižnost. Za nekoliko godina, prema zakonu kojeg je Uzvišeni Bog uspostavio, svega nabrojanog imat ćete primijetno manje. Za nekoliko godina nećete biti snažni kao što ste sada, mladalačka ljepota i svježina će se smanjiti, polet će često ustupati mjesto umoru, manje ćete vjerovati da možete ostvariti teško ostvarivo, životnih briga imat ćete mnogo više.

Zbog blagodati koje podrazumijeva mladost mnogi je počnu cijeniti tek kada iz nje iskorače. Ne dopustite da se to i Vama desi. Cijenite je već sada kao najveću životnu priliku. Ne podliježite pogrešnim stereotipima da mladost jedino znači ludost. Onima koji su mladost trošili uludo, starost se javila kao kajanje. Niko vam, draga omladino, neće zamjeriti da u fazi odgovornog osposobljavanja za život povremeno pokažete i kontrolisanu dozu buntovništva, prekomjerne odvažnosti i mladalačke neozbiljnosti. Sve ovo će se smatrati odlikama zdrave mladosti, pod uvjetom da ste na putu adekvatnog osposobljavanja za život. Adekvatnim osposobljavanjem za život smatra se da u ovom najdragocjenijem životnom dobu usvojite islamske stavove i navike, prihvatite pozitivne karakterne osobine i steknete znanja i vještine od kojih ćete sutra prehranjivati sebe i svoju porodicu. Obaveze koje zanemarite u mladosti uglavnom nećete moći nadoknaditi poslije.

Ako se pitate kakvo će biti Vaše sutra pogledajte koliko se trudite danas. Naš Poslanik, a.s., je izjavio da je Dunjaluk ahiretska njiva – ono što na Dunjaluku posijemo, na Ahiretu žanjemo. Isto tako, plodove onoga što smo posijali u mladosti ubirat ćemo kada ona prođe. Ne treba biti naročito mudar da bi se predskazala pozitivna budućnost vrijednoj i moralnoj mladoj osobi. Uzvišeni Allah garantira:

“Nijednom trudbeniku između vas trud njegov neću poništiti, ni muškarcu ni ženi…” (Alu Imran, 195)

Posebno važnim smatram, draga omladino, skrenuti Vam pažnju na tri stvari o kojima biste trebali voditi računa u mladosti. To su vjera, znanje i zdravlje.

Budite uvijek svjesni da nas je Uzvišeni Allah, kako se to u Kur’anu kaže, u postojanje doveo samo s jednim ciljem – da Ga vjerujemo i pokorni Mu budemo. Pokornost Uzvišenom Allahu je najdragocjenija u mladosti – onda kada se najviše neovisnim osjećamo, kada smo zdravi i bezbrižni.  Poslanik, a.s., nas je obavijestio da će sedmerica biti u Allahovom hladu onda kada drugog hlada osim Njegovog neće biti. Među njima su mladić koji je odrastao u pokornosti Bogu, kao i čovjek koji nije podlegao iskušenju ugledne i lijepe žene (koja mu nije dozvoljena).  Trudite se, bez obzira na nebrojena iskušenja koja Vas okružuju, i bez obzira na jačinu strasti koju osjećate, da budete baš Vi ti privilegirani mladići na Sudnjem danu – Allahu pokorni i moralni. Čuvajte se, omladino, široko rasprostranjenih a upropaštavajućih grijeha – bluda, alkohola, kocke, psovke, laži… Postoje, naravno i drugi grijesi kojih se valja čuvati, ali su ovi, čini mi se, najprisutniji među omladinom.

Pored vođenja računa o vjeri, trudite se da u toj formativnoj fazi života steknete što više korisnog znanja. Čitajte knjige, učite jezike, okitite se diplomama i korisnim vještinama. Iako se uči cijelog života, do same smrti, svoje formalno obrazovanje okončajte na vrijeme. Kada Vas pritisne teret porodičnih i poslovnih obaveza teško da ćete stići okončati ono što morate, što ste davno trebali i mogli, a niste htjeli. Primijetit ćete, s vremenom, da u svom svakodnevnom životu i radu u najvećoj mjeri eksploatirate znanje koje ste stekli kao srednjoškolci i studenti. I pored potrebe i opravdanosti cjeloživotnog učenja, uzmite pouku iz poznate izreke “da je učenje u mladosti kao uklesavanje u kamen, a učenje u starosti poput pisanja po vodi.”

Prakticirati vjeru i sticati znanje u punom kapacitetu  možete samo ako ste zdravi. Zdravlje je obilježje mladosti, Božija je blagodat i preduvjet je za sve druge aktivnosti. Da bismo očuvali zdravlje i u njemu što duže uživali imajte na umu nekoliko stvari. Prije svega, Uzvišeni Allah nam nije ništa korisno zabranio. Zabranjenim ili pokuđenim proglašeno je samo ono što zaista, u većoj ili manjoj mjeri, šteti našem psiho/fizičkom zdravlju – konzumiranje alkohola, duhana, droga, svinjskog mesa… Imajmo na umu da je islam vjera sredine, umjerenosti i izbjegavanja pretjerivanja. Ne pretjerujte, stoga, u jelu, radu, spavanju, brizi… Držite se sredine!

Islam je i vjera čistoće, a čistoća je pola zdravlja. Vodite računa o higijeni svoga tijela – redovito se kupajte, abdest uzimajte, zube perite… Sve je to od islama, a Allah voli one koje se kaju i voli one koji se mnogo čiste.

Draga omladino,

Imajući u vidu da je ljudima svojstveno zanemarivanje zdravlja i slobodnog vremena, smatram prikladnim da na samom kraju ove hutbe navedem još jedan hadis Allahovog poslanika, a.s., u kojem on kaže:  “Iskoristi pet stvari prije drugih pet: mladost prije starosti, zdravlje prije bolesti, bogatstvo prije siromaštva, slobodno vrijeme prije zauzetosti i život prije smrti.” (Tirmizi)

Molim Uzvišenog Allaha da nas uputi na činjenje ispravnih djela i sačuva nas iskušenja kojima se ne možemo oduprijeti.

Nevres ef. Hodžić, www.preporod.com