Druga Skupština džemata Nova Zenica

Dana 13.01.2017. godine, održana je 2. redovna godišnja Skupština džemata “Nova Zenica”, a tom prilikom je Džematski odbor članovima Skupštine podnio izvještaje o svom radu u periodu od prve skupštine.

Kroz pomenute izvještaje prezentovani su najznačajniji angažmani i aktivnosti koje je džematski odbor realizovao, informacije u vezi vjersko-prosvjetnog rada u džematu, te informacije u vezi finansijskih sredstava u džematu. Za ovu priliku džematski odbor se potrudio te svoje izvještaje, osim usmeno, predstavio i u vizuelnoj formi (video i PowerPoint prezentacija), a sve u cilju da što slikovitije i na jedan zanimljiv način približi svoj rad članovima skupštine.