Akcija uređenje mezarja, harema, dvorišta i avlija: Krajnje je vrijeme da u našem društvu zaživi kultura opominjanja

Medžlis Islamske zajednice Zenica već tradicionalno mjesec april proglašava mjesecom uređivanja i čišćenja naših muslimanskih mezarja i naših dvorišta, te površina oko naših harema.
Tim povodom pozivali smo sve džematlije da u danima pred dolazak mubarek Ramazana, za prvi vikend u mjesecu aprilu svi izađu urediti cjelokupno mezarje u svom džematu i kaburove naših rahmetlija, te da očiste dvorišta i hareme oko džamija i uklone otpatke i smeće pokraj puteva.
U Kur’anu i Hadisu se na različite načine naglašava važnost duhovne i fizičke čistoće, pa se tako od sljedbenika islama traži, da na lijep i uredan način čiste svoja tijela, kuću, dvorište i javne površine. Naročito želimo istaknuti da je važno da usadimo sebi i svojoj porodici naviku bacanja smeća na propisana mjesta. Zato mi muslimani, bi više nego iko drugi trebali biti svjesni važnosti očuvanja i brige za prostor na kojem živimo.
Međutim, pitanje je, jesmo li i koliko smo toga svjesni? Ako je suditi po gomilama smeća (papira, plastike, najlona, stakla, lima, granja, korova) posvuda razbacanog – onda zaista nismo. Ali trebali bi biti, jer mi smo muslimani, mi pripadamo vjeri koja zagovara čistoću, ljepotu i urednost. Islam od nas traži, kako onu duhovnu čistoću (čistoću ili čišćenje od grijeha) tako i tjelesnu ili fizičku čistoću (čistoću ili čišćenje našeg tijela, odjeću, kuće, avlije dvorišta i okoline).
Naš Poslanik, Muhammed, s.a.v.s., poručuje: „Islam je čista vjera, pa budite i vi čisti! U Džennet može ući samo onaj ko je čist!“ (Taberani) U nekim predajama, Poslanik, s.a.v.s., nam naređuje, pa kaže: „Uljepšavajte svoja dvorišta i bašte oko kuća.“ (Taberani-hasen)
Također, u nekoliko predaja se spominje da je ukloniti s puta ono što smeta ljudima sadaka i dio imana.
Zato, neka nam ne bude teško, niti neugodno da počistimo, sklonemo, uredimo, svoju kuću, avliju, put i općenito mjesto gdje živimo, i znajmo da dok to radimo, mi činimo ibadet Uzvišenom Allahu. Molimo Uzvišenog Allaha da nas učini od onih čistih i čestitih.
«Allah je lijep i voli ljepotu, čist je i voli čistoću, plemenit je i voli plemenitost, darežljiv je i voli darežljivost, pa čistite vaša dvorišta i avlije!».
Na kraju, želja nam je ukazati i na to, da je krajnje vrijeme da u našem društvu zaživi kultura opominjanja. Ukoliko vidite nekoga da odlaže smeće na nepropisano mjesto opomenite ga na lijep način, jer Poslanik a.s. nam imperativno naređuje čistoću i stoga kada vidimo bilo kakav otpad na putu ili pokraj njega, u haremu džamije i sl. uklonimo to, ne pitajući se ko je i zašto to uradio, nadajući se Allahovoj nagradi.
U većini naši džemata u subotu i nedjelju, 10 i 11 aprila organizirana je akcija čiščenja i uređenja harema, kaburistana, dvorišta, avlija, puteva i sl. Samo neke od njih navodimo i fotografijama pokazujemo: Janjići, Kočeva, Ričice, Tišina, Sopotnica, Gorica, Lokvine, Dobriljeno, Lokvine Luke, Trgovišće, N. Zenica, Puhovac, Pehare, Babići, Seoci, Klopče, Bistrica, Blatuša, B. Rijeka-Ensar, Gnjusi, Gradišće, Grm, Oahovica-Kovačevići, Pojske, Pepelari, Sejmen, Starina, T. Glava, Tetovo, Babino.Drugavci. Kolići, Lučani, Lašva.