Seminar za voditelje i članove stručnih timova Savjetovališta za brak i porodicu

U organizaciji Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održan je Treći seminar Savjetovališta za brak i porodicu pod nazivom “Koncept porodičnog savjetovanja” u Sarajevu, u periodu od 17. do 19. decembra 2021. godine. Voditeljica Savjetovališta za brak i porodicu Medžlisa Islamske zajednice Zenica Mulaima Omić i članovi stručnog tima Savjetovališta – savjetnici, učestvovali su u radu ovog seminara.

Na otvaranju seminara 17. decembar 2021. obratili su se izaslanik direktora Uprave za vjerske poslove dr. Enes Svraka, voditelj Odjela za mekteb i mlade i dr. Safija Malkić, voditelj Odjela za brak i porodicu u čijoj su nadležnosti Savjetovališta za brak i porodicu.
Dr. Svraka obratio se prisutnima, te u ime direktora Uprave za vjerske poslove Ismail-ef. Smajlovića prenio selame i riječi podrške daljem radu savjetovališta za brak i porodicu. Naglasio je da su edukacija, razmjena iskustava i međusobna podrška ključni za jačanje kvalitete usluga koje savjetovališta pružaju korisnicima.
Dr. Safija Malkić je kazala da je ovo treći ovogodišnji seminar Savjetovališta za brak i porodicu. Istakla je da je cilj ovakvih seminara pružanje podrške i jačanje kompetencija voditelja/ica i članova/ica stručnih timova savjetovališta za brak i porodicu pri medžlisima.

– Pokušali smo pomoći i dati podršku našim voditeljima/cama i članovima/cama stručnih timova savjetovališta za brak i porodicu pri medžlisima kroz organiziranje ovakvih seminara, koji će im pružiti dodatne odgovore na pitanja koja im se javljaju u radu sa korisnicima, a koja se prije svega odnose na teološki aspekt i na neka nova kretanja u oblasti teologije i razumijevanje kur’anskih i sunnetskih postulata, kao i neke odgovore koji se odose na unutarporodične odnose tj. nove pedagoško-psihološke izazove – rekla je.
Dr. Malkić je naglasila da je riječ o dugoročnom planu usavršavanja, te da će se sa ovim i sličnim aktivnostima nastaviti i naredne godine.

Referate o realiziranim aktivnostima i postignutim rezultatima prezentovale su Melisa Kurtić, savjetnica-teolog u Savjetovalištu za brak i porodciu Medžlisa Islamske zajednice Goražde i Fatima Puce, voditeljica Savjetovališta za brak i porodicu Medžlisa Islamske zajednice Mostar.
Fokus seminara je na konceptu porodičnog savjetovanja kroz usmjerena predavanja sa teološkog, pedagoško-psihološkog i psihoterapijskog aspekta.
Predavanja iz oblasti teologije održali su prof. dr. Ahmed Adilović, muftija travnički i dr. hafiz Rifet Šahinović, profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću.
O temi “Harmonija u bračnoj i porodičnoj zajednici (osvrt na nasilje u braku i porodici)” govorio je prof. dr. Ahmed Adilović, muftija travnički.
On je izrazio radost zbog činjenice da je Islamska zajednica u fazi da organizuje stručne seminare u vezi sa brakom, porodicom i odgojem djece, te naglasio da je tema o kojoj govori izuzetno važna.
– Vrlo važno da vidimo kako islam gleda na sklad i harmoniju u braku i porodici, koje su to predispozicije koje islam traži da se obezbijede kako bi brak bio što harmoničniji, što uspješniji, kako bi bio što više ljepote života u braku, a što manje razvoda – naveo je Adilović.

Govoreći o važnosti projekta Islamske zajednice – Savjetovališta za brak i porodicu istakao je da je od iznimnog značaja činjenica to da je Islamska zajednica prepoznala stanje i potrebe društva i organizovala Savjetovalište za brak i porodicu uz niz drugih aktivnosti, te zaključio da je to nasušna potreba u današnjem vremenu, te izrazio nadu da će svi u Islamskoj zajednici učiniti ono što mogu i pomoći današnjoj omladini, ali i bračnim parovima da brakove sačuvaju i da oni budu što kvalitetniji.
Hafiz Rifet Šahinović, profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, održao je predavanje o temi “Razumijevanje dinamike unutarporodičnih odnosa i izazovi savremenog doba – teološki aspekt”.
On je kazao da vrijeme u kojem živimo nosi izrazito velike izazove za današnjeg čovjeka, a da su ti izazovi veoma vidljivi u našim porodičnim odnosima.
– Dinamika savremenog vremena odražava se na dinamiku unutarporodičnih odnosa. U tom kontekstu u jednoj kur’anskoj dovi se govori o tome da kada molimo dragog Boga trebamo moliti da budemo prisebni u svim svojim poslovima, pa tako i da tu prisebnost osjetimo ili vidimo i u razumijevanju ovog vremena u kojem živimo – rekao je hafiz dr. Šahinović.

Predavanja iz oblasti psihologije i psihoterapije održale su: Dženana Kuluglija i Mediha Imamović – psihologinje i porodični psihoterapeuti, a prezentaciju projekta hraniteljstva održali su Enes Šabić, šef Službe za hraniteljstvo, Amra Viteškić, socijalni radnik i Mirela Šehović, psiholog (JU “Kantonalni centar za socijalni rad” Sarajevo).
Seminar je završen predavanjem specijalnog gosta dr. Mohamada Al-Gammala, profesora islamskih nauka na Univerzitetu Hamad Bin Khalifa (Katar). On je održao predavanje o temi “Uzroci i posljedice fenomena razvoda braka i način njegovog tretiranja”.
Potom je uslijedila dodjela certifkata učesnicima seminara. Učesnici su veoma zadovoljni onim što su naučili i onim što će ponijeti sa ovog seminara.

(Amina Svraka/Preporod.info)