Realizovana akcija prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode

Close up of box with ripe vegetables

Medžlis Islamske zajednice Zenica je u periodu 08. do 17. oktobra proveo akciju prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode, a navedena akcija je provedana i na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Imajući u vidu obavezu davanja zekata na poljoprivredne proizvode kojom nas je obavezao Svemogući Allah, dž.š., naše džematlije su se aktivno uključile u akciju, a Islamska zajednica već duži niz godina organizuje ovakve akcije.
Medžlis Zenica je skupa sa džematskim odborima sakupio i distribuirao društvenim institucijama koje su u potrebi za poljoprivrednim proizvodima ukupno oko 13.875 kg poljoprivrednih proizvoda. Džemati koji su dali svoj doprinos u ovoj akciji su:
1. Šerići cca 7.700 kg
2. Jastrebac cca 1.700 kg
3. Starina cca 1.500 kg
4. Vukotići 350 kg
5. Vrselje 450 kg
6. Briznik 1.000 kg
7. Smajići 200 kg
8. Kolići 400 kg
9. Pojske 450 kg
10. Babino 200 kg
11. Seoci 100 kg
12. Dobriljeno 135 kg
13. Bistrica 100 kg
14. Lokvine 40 kg

90 % sakupljenih proizvoda je bio krompir, dok je ostali postotak proizvoda činilo: luk, mrkva, grah, jabuke, kruške i brašno. Svi prikupljeni proizvodi su distribuirani u sljedeće institucije:
1. Elči – Ibrahim pašina medresa Travnik – 7.700 kg
2. Reis Ibrahim ef. Maglajlić B.Luka – 2.000 kg
3. Merhamet Zenica kuhinja – 2.100 kg
4. Dom porodica – Zenica (Dom za nezbrinutu djecu) 2.075 kg.

Medžlis Islamske zajednice Zenica koristi priliku da se zahvali svim džematlijama koji su učestvovali u akciji, a posebno ističemo džemate: Šerići, Jastrebac, Starinu, Vukotiće, Vrselje, Briznik, te džematskim odborima na čelu sa imamima i predsjednicima što su proveli akciju, sa dovom Allahu dž.š. da ukabuli njihov trud. Akciju na nivou Medžlisa Zenica je koordinirala Mulaima Omić.