Održano savjetovanje o vakufima za predstavnike medžlisa Muftiluka zeničkog

U organizaciji Vakufske direkcije i Muftijstva zeničkog u četvrtak 17. 12. 2015. godine, u prostorijama Medžlisa Islamske Zenica održano je savjetovanje za glavne imame, predsjednike i sekretare medžlisa Islamske zajednice Muftiluka zeničkog o vakufima.

Savjetovanju je prethodio sastanak muftije zeničkog mr. Ejub ef. Dautovića i direktora Vakufske direkcije dr. hfz. Senaida Zaimovića, u Uredu muftije, na kojem je razgovarano o realizaciji zajedničkih projekata i unaprijeđenju saradnje Muftijstva zeničkog i Vakufske direkcije.

Savjetovanje je otvorio muftija zenički mr. Ejub ef. Dautović, koji je selamio učesnike, čestitao Vakufskoj direkciji na čelu sa direktorom hfz. dr. Senaidom Zaimovićem na projektima koje realizira, te istakao da je pitanje vakufa i vakufske imovine jedan od prioriteta u radu Islamske zajednice.

Direktor Vakufske direkcije hfz. dr. Senaid Zaimović govorio je na temu „Pravila koja tretiraju pitanje upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom“, u okviru koje je učesnicima savjetovanja pojasnio primjenu normativnih akata i procedura prilikom uvakufljenja.

Pravnik Vakufske direkcije Huso Salihović prezentirao je temu „Vakufi u procesu ujednačavanja zemljišnih knjiga“.

Na savjetovanju je konstatovano da su vrlo važni ažurnost i pravovremeno zalaganje u vezi sa zaštitom vakufske imovine, te je ukazano na odgovornost svakog pojedinca i pravnog lica u zaštiti i unaprjeđenju vakufske imovine. Također, ukazano je na važnost direktnog uključivanja u procese implementacije zakona, te konstruktivnog uključivanja u javne rasprave koje su općine obavezne održati prilikom donošenja određenih pravilnika koji tretiraju imovinu i aktivnosti koje su vezena za tu imovinu.

(www.rijaset.ba)